Penjadualan


 •   Uruskan akaun Facebook, Twitter dan Youtube
 •   Sokongan Teks, Imej, Link dan Video post
 •   Pilihan video untuk dimuat naik ke Youtube
 •   Sokongan RSS feed
 •   Muat naik imej dan video dalam bentuk pukal untuk dijadualkan
 •   Muatnaik cara mudah hanya tarik dan lepas (drag drop)
 •   Mudah untuk masukkan caption pada imej dan video
 •   Muatnaik teks post menggunakan CSV format dan pukal
 •   Sembunyi / Padamkan post secara auto mengikut ketetapan masa
 •   Pilihan untuk menjadualkan semula post atau padam post setelah berakhir

Kelebihan Tambahan


 •   Masukan watermark ke imej / video
 •   Post log untuk setiap post
 •   Setiap user boleh menggunakan pelbagai akaun Facebook, Twitter dan Youtube dalam aplikasi mereka
 •   Post album dalam Facebook
 •   Cuci Profil dan Page anda (Padam secara pukal)
 •   Analisa post
 •   Notifikasi Facebook untuk jadual yang telah berakhir
 •   Komen / Bump dan capaian lebih pro untuk Facebook data
 •   Admin panel yang mantap (Reseller Sahaja)
 •   Wujud / Batalkan modul, sistem pengurusan pengguna dan langganan (Reseller Sahaja)

Cipta Kandungan


 •   Edit imej dan video sebelum muatnaik
 •   Tambah watermark, kesan khas ke imej anda. Potong dan saizkan semula
 •   Tajuk skrinshot ini, potong bahagian ini dan cantumkan video
 •   Hasilkan meme dari imej yang anda muatnaik
 •   Hasilkan slideshow dari imej
 •   Muatturun imej dan video dari web
 •   Menyokong empat host video iaitu Youtube, Dailymotion, Vimeo dan Facebook